Onze doelstellingen

Onze Doelstellingen

1.Technische doelstelling

Spelers de technische vaardigheden bijbrengen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in het spel.

Een speler die sneller kan handelen heeft meer tijd en ruimte. Hoe hoger je komt te voetballen hoe minder tijd en ruimte je vindt op het veld. De oplossing daarvoor is techniek. Een goede en snelle balvaardigheid in de aanname en passing en het kunnen domineren van de één tegen één situatie geven je de kans om uit te groeien tot een goede voetballer. tactiekbord

2. Tactische doelstelling

Spelers de tactische vaardigheden van het voetbal bijbrengen. Door ze te leren dat keuzes in het veld gevolgen hebben en dat er verschillende goede keuzes en minder goede keuzes zijn. Door structuur aan het spel te geven kan op deze structuur verder worden gebouwd. Uiteindelijk moet je weten wat, waar en wanneer je iets wel kunt doen en beter niet kunt doen. Mentaal

3. Mentaliteitsdoelstelling

Discipline, Creativiteit, Durf, Initiatief nemen, Doorzettingsvermogen, Geloof in eigen kunnen en pijn en tegenslag verwerken zijn niet alleen belangrijk in het leven. Ook in teamsport bepalen deze vaardigheden in grote mate het succes. In het voetbal zijn de effecten echter sneller en duidelijker te voelen als in de maatschappij. Een goede of slechte mentaliteit wordt vaak snel gevolgd door winst of verlies, plezier of frustratie. Gelukkig zijn de gevolgen na het voetbal weer over. Het blijft een oefening. In de maatschappij ligt dit vaak anders. sociaal

4 Sociale doelstelling

Het voetbal is een teamsport wat direct betekent dat het sociale aspect een wezenlijk onderdeel van het team en dus spel is. Zaken als elkaar prijzen en bekritiseren, communicatie, motivatie, plezier en verantwoordelijkheid nemen zijn hierin belangrijk en dienen aangeleerd en verbeterd te worden. speedladder

5 Lichamelijke doelstelling

Beweging en buitenlucht en -licht doen een mens goed. Goede beweging en gezond leven tijdens de jeugd legt een belangrijke basis voor het latere leven. Het is zo belangrijk om lekker in je lijf te zitten. Niet alleen bevordert het prestaties op allerlei gebied het bevorderd ook het geluksgevoel in belangrijke mate. Naast het bewegen tijdens het voetbal werken we specifieker ook nog aan coördinatie, looptraining en lichaamshouding.