Onze visie

Onze Visie

in De afgelopen jaren zijn de belangen in het voetbal steeds groter en groter geworden . . Hierdoor dienen de balvaardigheden en handelingssnelheid steeds groter te zijn. Het huidige voetbal verlangt multifunctionele spelers die beschikken over een goede conditie, technische vaardigheden, tactisch inzicht en een goede mentaliteit.

Wanneer je echt kijkt naar de spelers van wereldklasse zie je dat die naast deze onderdelen de 1 tegen 1 situatie kunnen domineren d.m.v. kappen, draaien, bewegingen en trucs zoals Cruyff, Maradonna, Ronaldo, van Persie en Messi en Ronaldinho. Zij maken het verschil doordat ze in balbezit de extra kwaliteit hebben om hun tegenstander te beheersen in de 1 tegen 1 situatie.

De helmondse voetbalschool biedt spelers via een leerplan de mogelijkheid zich hierin spectaculair te verbeteren. Ideaal aan dit leerplan is vooral dat geen enkele speler, ook niet de allerbeste “uitgeleerd” raakt. Vanaf de eerste training worden positieve gewoontevormingen, zoals sportiviteit, zelfdiscipline, zelfstandigheid en zelfinitiatief gekweekt. Ook de minderbegaafden kunnen succes aan de bal hebben waarbij wij hun met hart en ziel stimuleren. Hoe meer succes, des te meer plezier ze zullen beleven. Door hun verworven zelfvertrouwen zullen ook hun prestaties op school vooruit gaan!

Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Zoals al vaker is besproken was vroeger het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

De voetbalschool zal door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een (veel) hoger plan brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar mijn mening juist op deze leeftijd te halen. Onze voetbalschool heeft dan ook een methodiek van leerstof opgezet (techniektraining) met het doel kinderen technisch beter te maken. Het gaat om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen, bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

Club ondersteunendVoetbalschool helmond is niet clubgebonden maar werkt juist club ondersteunend. De deelnemers trainen bij hun eigen club en krijgen een extra techniektraining op de voetbalschool. Door het trainen met professionele trainers zal het voetbalniveau omhoog gaan en hier hebben de clubs weer voordeel van.

HuiswerkDe trainers geven de jongens ook huiswerkoefeningen mee. Elke dag even 15 minuten oefenen om het geleerde er nog beter in te slijpen. Wij hopen met de huiswerkopdrachten de kinderen ook te stimuleren om meer te gaan bewegen.