Voetbal techniek

Voetbal Techniek

Techniek is belangrijk op alle niveau’s

Ook op een lager niveau zijn het de technische spelers die veelal het verschil maken in een team. Techniek heeft ook invloed op tactiek. Langs de lijn wordt vaak gesproken over overspelen. Maar overspelen kan pas als de speler voldoende tijd heeft om te kijken en te spelen. Die tijd krijgt hij niet als hij niet beschikt over een goede techniek. Als je druk bezig bent om de bal onder controle te krijgen en je tegenstander van je af te houden heb je domweg geen tijd om te kijken en over te spelen. Techniek staat dan ook centraal bij onze voetbalschool.

Techniek bepaald de tactiek 

Bepaald de techniek de tactiek. In mijn ogen wel, heb je technisch vaardige spelers die in een kleine ruimte kunnen spelen dan kan je de tactiek daarop aanpassen, door vroeg druk te zetten en snel de bal te veroveren komen de technische vaardigheden van de spelers tot uitdrukking. Heb je spelers voorin die snel zijn, dan pas je hier ook je tactiek weer op aan door de spelers ook in die ruimte te laten spelen. Dit kan door bijvoorbeeld in te zakken als team. 

Techniek draait bij ons om de volgende componenten:

- domineren van de tegenstander

- aannemen van de bal

- passen

- schieten op de goal

Techniek is dus heel belangrijk voor het creëren van tijd en ruimte in het voetbal. Bijkomende voordelen van een goede techniek 

Maar daarnaast maakt een goede techniek, het beheersen van de bal, de sport ook zoveel leuker. Als je baas bent over de bal en je kan je tegenstander passeren, de bal snel controleren en je medespeler op maat bedienen dan geeft dat een enorme kick voor je eigenwaarde en ben je als speler veel meer onderdeel van het spel als degenen die de techniek niet beheersen. 

Wij zien dan ook dat spelers het spel steeds intenser gaan beleven naarmate ze meer technische vaardigheden hebben. Spelers die langere tijd meedraaien op onze voetbalschool halen allemaal een basisniveau waarbij ze de basisvaardigheden soepel kunnen uitvoeren. De snelheid waarmee ze dit kunnen en de slimheid bij het toepassen van de vaardigheden bepaalt uiteindelijk hun niveau.

Waarom is extra techniektraining goed voor kinderen?

Het aantal balcontacten

Een gemiddelde jeugdvoetballer traint twee keer per week met zijn/ haar elftal en heeft op zaterdag meestal een wedstrijd. Dat zijn in totaal ongeveer 120 minuten trainingstijd, meestal in teamverband en in belang van het team(proces). Je zou eens moeten tellen hoeveel minuten van die 120 je eigenlijk individueel bezig bent met de bal; hoeveel keer raak je de bal nu eigenlijk? De wedstrijd is een belangrijke graadmeter, maar een 11 tegen 11 situatie leert snel dat een speler hierin slechts 2 van de 90 minuten contact heeft met de bal. Je bent dus gemiddeld 88 minuten aan het voetballen zonder dat je de bal fysiek aanraakt. 

Werken aan je ontwikkelingspunten

Zelfs de spelers van barcalona trainen na de teamtraining nog voor zichzelf of worden extra getraind door een techniektrainer. Op welk niveau je ook speelt, je bent nooit uitgeleerd als het om de verbetering van je techniek gaat. Belangrijk in deze is om de rode draad van dit verhaal te begrijpen; met slechts twee trainingen per week, hoe goed ze ook gegeven worden, kom je er niet. De realiteit leert ook dat er bij de meeste amateurverenigingen te weinig opgeleide trainers rondlopen waardoor de twee uur training misschien leuk maar vaak weinig zinvol is. Plezier is natuurlijk van absoluut belang, maar er hoort ook wat geleerd te worden. Daarbij heeft een trainer bij een club veel spelers die hij/zij moet trainen en is de trainer vooral bezig met het teamproces. Er is simpelweg geen tijd genoeg om ook te werken aan de individuele behoefte van iedere speler. 

Techniek is de basis van alles

Voordat je kunt deelnemen aan zwemactiviteiten zul je eerst op zwemles moeten om de juiste technieken aan te leren anders verdrink je. Voor voetbal is dat niet anders, je zult eerst heel veel met techniek bezig moeten zijn voordat je in staat bent om goede partijvormen te kunnen spelen. Als je de bal niet kunt controleren kun je niet in balbezit blijven en kun je ook geen goede pass geven. Spelers zonder een goede basistechniek zijn zoveel met de bal bezig dat zij niet of heel beperkt toekomen aan het ontwikkelen van tactisch inzicht. Het voetbal ziet er dan onrustig en vaak slordig uit. Het meest belangrijke natuurlijk is dat een kind zonder techniek uiteindelijk maar weinig PLEZIER of SUCCES belevingen ervaart. Een goede techniek draagt dus absoluut bij aan plezier en successen en daardoor zal ook het zelfvertrouwen van een speler toenemen. Een succesvolle speler zal vaak ook buiten het veld succesvol zijn. Denk hierbij met name aan prestaties op school. De waarde van extra techniektrainingen is dus ongelofelijk groot.

Win-win situatie voor verenigingen

Techniektrainingen bij onze voetbalschool moeten niet worden gezien als vervanging van een training bij een vereniging, maar als een aanvulling. Spelers die bij onze voetbalschool techniektrainingen volgen zullen niet alleen individueel, maar ook het team waar zij spelen beter laten voetballen. We dragen daarmee direct bij aan de doelstellingen van de trainer. Het team zal meer wedstrijden kunnen winnen wat de naam van het team en de club waarvoor zij spelen ten goede komt. Daarmee nemen we een hoop problemen van de trainer weg en kan hij/zij zich meer focussen op teamprocessen. Succesvolle spelers zullen uiteindelijk ook langer lid blijven van een voetbalvereniging.

Techniektraining is meer dan alleen passeren.

In misvatting bij veel trainers/spelers is dat techniektraining alleen maar passeren is. Zoals te zien is in de oefenvormen komt er bij techniektraining veel meer kijken dan alleen passeren. Ook de traptechniek, de aanname, het koppen etc. komen naar voren. Daarnaast zal er steeds meer aandacht moeten zijn voor de keuzes in situaties, spelers moeten dus worden gedwongen om over de bal te kijken. Techniek is dus in iedere situatie de juiste oplossing zien en kunnen uitvoeren Een goede dribbeltechniek is bijzonder belangrijk bij het passeren.

Voordat een speler de diverse bewegingen aangeleerd wordt zal eerst de dribbeltechniek goed moeten zijn. Hiernaast staat een vorm die daarbij erg handig is. Stimuleer de spelers ook om te leren dribbelen met beide benen waardoor ze minder voorspelbaar worden. 

Ontleed bewegingen bij het aanleren

Zorg er als trainer voor dat de spelers de beweging eerst technisch goed onder de knie hebben voordat ze het op snelheid moeten uitvoeren. Dit kan door een beweging te ontleden, vertel in stappen hoe de beweging moet. Belangrijk is dat je als trainer de bewegingen goed kan voordoen.